JOHNSON & JOHNSON Reviews

128  •  Great

4 star
Johnson & Johnson là nhà sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm và hàng tiêu dùng đóng gói đa quốc gia của Mỹ. Tổng công ty bao gồm khoảng 250 công ty con hoạt động tại hơn 57 quốc gia và các sản phẩm được bán ở hơn 175 quốc gia.