Athena Reviews

2  •  Poor

2 star
1 star: Bad

Né nhanh kẻo ngộp

Công ty này xi đa quá. Cha Thiện thi thôi rồi. Đã ngu còn cố bò. Ngu ko còn gì để chỉnh. Công ty thi ko có chính sách nhân sự rõ ràng. Ko có cơ cấu thăng tiến. Nói chung chả có gì. Còn riêng về Henry thì khỏi nói. Thể loại ếch ngồi đáy giếng nhưng vẫn như má thiên hạ. Công ty tuyển người khôn nhất. Khi phỏng vấn muốn pass, ai cũng nên tỏ ra hiền ngu ko cầu tiền mới passs. Công ty không thích người cầu tiến, muốn vươn xa và ko thích hợp cho ai muôn học hỏi nhé. Né nhanh kẻo ngộp

1 star: Bad

Cũng tàm tạm

Ưu điểm : Công ty nằm ở khu chung cư quận 2, giao thông đi lại thuận tiện . Công ty rộng ,view khá đẹp . Có phòng ăn,ngủ . Lương lá rất ok . Du lịch đầy đủ . Nhược điểm : Bà mập hay sai vặt dev , hay tiếm quyền và phát ngôn sốc . Dự án khá ít , chủ yếu là wordpress ,nhiều khi dev hay ngồi chơi , nên cũng chán. Henry giám đốc không thực giỏi về quản lý ,đôi khi đưa ra những yêu cầu không đúng . Văn hóa ,luật lệ công ty chưa tốt , khiến đôi khi xảy cãi vã nội bộ team. Tựu lại thì vẫn làm việc được , mặc dù hơi chán !.